U wilt verhuren

Uw woning of appartement verhuren is geen alledaagse gebeurtenis. U kunt op Immo Persyn rekenen om de verhuur van uw woning of appartement van A tot Z in goede banen te leiden. Zoals altijd gaan wij voor een persoonlijke aanpak, volledig op uw maat.

Wij zoeken een geschikte huurder en blijven ook na de ondertekening van het huurcontract voor iedereen bereikbaar voor eventuele administratieve, financiële, technische of juridische facetten van de verhuring.

Wanneer u ons de opdracht geeft om op zoek te gaan naar de geschikte huurder zijn er 3 formules die we graag afstemmen op maat van uw wensen:

 1. De huuropdracht

 Binnen de lijnen van onze opdracht verzorgen wij alle noodzakelijke stappen om een geschikte huurder voor u te zoeken. Dit omvat onder meer:

 • Schatting van de huurwaarde.
 • Analyse van alle noodzakelijke informatie en attesten.
 • Fotografie van uw pand in lijn met de regels van de kunst ‘Vastgoedfotografie’.
 • Online publicatie van uw pand.
 • Bezichtigingen met kandidaat-huurders.
 • Het opmaken en ondertekenen van het huurcontract.
 • Registratie huurovereenkomst en plaatsbeschrijving.
 • Verificatie voor intrede van de verzekeringsplicht alsook het storten van de huurwaarborg en de 1ste maand huur.
 • Overzetting nutsvoorzieningen bij in- en uittrede.
 • Jaarlijkse herinnering voor de indexaanpassing
 1. Plaatsbeschrijving intrede/uittrede

 Bij verhuur is een gedetailleerde plaatsbeschrijving onontbeerlijk. Daarom bieden u deze bijkomende dienst aan. Wij werken hiervoor met CheckNet woninginspecties. Immo Persyn werkt nauw samen met enkele CheckNet Experten. Via CheckNet zorgen we voor een sterk, juridisch onderbouwd rapport waarmee zowel de verhuurder alsook de huurder over de nodige zekerheid beschikken.

 Een kwalitatieve plaatsbeschrijving is een bescherming voor zowel de verhuurder als de huurder en vermijdt heel wat discussies. Daarenboven is een plaatsbeschrijving bij intrede wettelijk verplicht. 

 1. Rentmeesterschap

 Heeft u niet de tijd om uw huurder en de betalingen nauwgezet op te volgen? Woont u te ver van de woning om spoedig te kunnen reageren bij eventuele problemen?

Als rentmeester nemen wij het beheer van uw onroerend goed over. Wij zorgen ervoor dat uw vastgoed op lange termijn rendeert en in goede staat blijft. Wij zijn als het ware een contactpersoon tussen verhuurder en huurder. Ook lossen wij allerlei problemen op. Dit omvat onder meer:

 • Opvolging van een correcte betaling van de huurgelden.
 • De huurder wijzen op zijn verplichtingen.
 • Het verzorgen van alle briefwisseling i.v.m. de huurovereenkomst.
 • Het bemiddelen tussen huurder en verhuurder bij geschillen.
 • Het begeleiden bij alle nodige stappen in geval van huurachterstal.
 • Versturen van aanmaningen en ingebrekestellingen bij niet nakoming van de huurovereenkomst door de huurder.
 • Advies en toepassing van de regelmatig veranderende huurwetgeving.
 • De jaarlijkse huurindexatie.
 • Technische interventies in overleg met u.
 • Jaarlijks opvragen van: betaling van brandverzekeringspremie, onderhoud stookolieketel, aardgasketel en onderhoud alarmsysteem, …

Waarom kiezen voor Immo Persyn? Ook bij het verhuren van een pand kunt u reken op de 7 voordelen van Immo Persyn, voor u: 

 1. Een professionele en onderbouwde schatting van de huurwaarde. 
 2. Doordachte marketing: het maximaal aantal kandidaat-huurders bereiken. 
 3. Bij ons staat u als klant centraal, staat uw woning centraal.
 4. Jarenlange ervaring en inzicht in de vastgoedsector. 
 5. De verhuur van uw pand afhandelen, van A tot Z. 
 6. Wij maken tijd voor u, ook ’s avonds en tijdens het weekend. 
 7. Eigen databank/netwerk van zoekende kandidaat-huurders. 

Een professionele en onderbouwde schatting van uw pand. 

Uw pand aan de juiste verhuurprijs op de markt brengen is van cruciaal belang. 

Onze expertise als schatter geeft u volgende voordelen: 

 • het maximaal aantal kandidaat huurders wordt bereikt. 
 • uw pand staat niet langer te huur dan nodig zodat u geen inkomsten verliest.

Doordachte marketing. 

Het maximaal aantal huurders bereiken door: 

 • een uitgekiende reclamevoering (zowel online als offline)
 • het gebruik van onze eigen databank alsook ons netwerk van zoekende huurders
 • onze beschikbaarheid en flexibiliteit bij het opnemen van telefoon en het inplannen van bezichtigingen.

Bij ons staat u als klant centraal, staat uw woning centraal. 

Niet de kwantiteit, maar de kwaliteit telt. Zo kunnen wij elke woning de aandacht geven die ze verdient.

Jarenlange ervaring en inzicht in de vastgoedsector. 

Zekerheden voor u (als verhuurder) en voor elke potentiële huurder: 

 • het juiste juridische advies en het gebruik van de juiste juridische documenten.
 • de juiste communicatie met overheden en de gemeente.
 • Onderhandelen om het beste resultaat te halen 

De verhuur van uw pand afhandelen, van A tot Z. 

Wij handelen alles af van bezoek tot registratie van het huurcontract en de plaatsbeschrijving

Wij zorgen ervoor dat alle wettelijk vereiste formaliteiten voldaan zijn, zodat u met een gerust hart uw woning kunt verhuren. Zonder verrassingen tijdens of na de verhuur. 

Wij maken tijd voor u, ook ’s avonds en tijdens het weekend. 

Bereikbaarheid is ook beschikbaarheid, wat maakt dat wij ons kunnen aanpassen aan de wensen van huurders (telefoon opnemen, bezoek van panden op momenten dat het de huurder past, enz...). 

Eigen databank/netwerk van zoekende huurders. 

Dagelijks komen wij in contact met mensen die op zoek zijn naar een woning:

 • de zoekcriteria en wensen van deze mensen houden wij bij.
 • op die manier slagen wij er soms in een pand direct te verhuren, gezien wij de huurder voor uw pand al kennen. 

Meer info? Bel 013 444 008 of mail ons.