U zoekt een syndicus

Uw mede-eigendom in beheer geven aan Immo Persyn is uw vastgoed toevertrouwen aan een team van experten die zich dagelijks inzetten om het beheer van uw mede-eigendom in goede banen te leiden.

Onze dienstverlening focust zich op volgende kernbegrippen:

 1. Opstart audit

Voor alle gebouwen die in onze zorg ondergebracht worden voorzien we een uitvoerige doorlichting van het dossier. Het doel van deze audit is om zoveel mogelijk informatie over de VME (vereniging van mede-eigenaars) te verzamelen alvorens wij een officieel overdracht moment vastleggen. Op deze manier kunnen we een aantal doelgerichte vragen aan de vorige syndicus stellen.

 We voorzien een plaatsbezoek om een inventaris te maken van o.a. het EPC (energieprestatiecertificaat) of E-peil in de gemeenschappelijke delen (verplicht sinds 1 januari 2020), lange termijnplan investeringen, onderhoudsschema’s, etc.

 1. Communicatie

 Communicatie is het sleutelwoord om een goed beheer van uw mede-eigendom te kunnen verwezenlijken. Onze experten staan dagelijks voor u klaar.

 1. Administratie

 Wij volbrengen alle administratie voor de VME. Dit omvat onder andere:

 • Organiseren, voorbereiden en notuleren van de algemene vergaderingen, vergaderingen van de raad van beheer (verplicht bij meer dan twintig bewoonbare kavels) en bijkomende bijzondere algemene vergaderingen.
 • Opstellen en verzenden van oproepingsbrieven en verslagen.
 • Documenteren en archiveren van de aanwezigheidslijsten, de beslissingen van de AV (Algemene Vergadering), etc.
 • Vertegenwoordigen van de mede-eigenaars bij het onderschrijven van contracten voor o.a. onderhoud, verzekeringen, herstellingswerken, etc.
 • Opmaken van dossiers m.b.t. verkopen van appartementen.
 • Opstellen van een reglement van inwendige orde.
 • Analyse van de statuten van het gebouw en de rechtspersoonlijkheid van de VME.
 • Communiceren van beslissingen AV aan belanghebbenden.
 1. Financiële dienst

 Wij voorzien een uitgebreide financiële dienstverlening voor de VME:

 • Overzicht van facturen en balans bij de uitnodiging tot de jaarlijkse Algemene Vergadering
 • Jaarlijkse controle van uw boekhouding door een commissaris van de rekeningen welke zijn verslag zal uitbrengen aan de mede-eigenaars.
 • Opvolgen van achterstallen en invorderen van verschuldigde bedragen.
 • Correct uitsplitsen van de gemeenschappelijke kosten.
 • Opvolgen van uitbetalingen van schadedossiers.
 • Opvragen van waarborgfonds en werkkapitaal.
 • Betalen van de leveranciersfacturen.
 • Samenstelling en beheer van een reservefonds.
 • Controle van de gemeenschappelijke rekeningen.
 • Opstelling van jaarlijkse balans en begroting. 
 1. Juridische dienst

 Wij voorzien tevens een juridische dienstverlening voor de VME:

 • Opvolgen blokpolis en polis burgerlijke aansprakelijkheid VME.
 • Rechtsbijstand en coördinatie bij rechtszaken wanneer nodig.
 • Verwerken van schadegevallen in samenspraak met de verzekeringsmakelaar -en maatschappij.
 • Bemiddeling bij conflicten binnen de VME en erbuiten. 
 1. Technische dienst 

Het is cruciaal dat het gebouw goed onderhouden wordt opdat u gedurende lange tijd van uw rendement kunt genieten. Bij gebrek aan focus op het technische luik kan het gebouw in relatief korte tijd zijn oorspronkelijke investeringswaarde verliezen en daalt eveneens de huurwaarde van elk individueel appartement. Daarom staan we ook in voor het technische onderhoud van het gebouw. Dit omvat doorgaans:

 • In stand houden van het gebouw.
 • Onderhoud en herstel.
 • Opvolgen en documenteren van de wettelijke keuringen.
 • Opvolgen post-interventie dossier.
 • Opvolgen van de werking van de lift, indienstellingsattesten, periodiek onderhoud en ISO 9001 certificaten, periodieke keuringen en logboeken. 
 1. Klusjesdienst

Interventies zijn 24/7 mogelijk aan de hand van ons noodnummer 0471 73 89 26 en door onze eigen team.